Odoo CMS - a big picture
Odoo CMS - a big picture

Stora huset

Stora huset är det äldsta på Marielund. Byggnationen påbörjades 1903. Gästerna bor här med helpension. Denna del rymmer gästrum, samvaro- och samlingsrum, matsal med mera.

Nu är också vår nya tillbyggnad till det äldsta huset klar. Vi gläds åt den nya byggnaden med huskapell, större samlingssal, kombinerat samtalsrum och bibliotek och fler gästrum, även med anpassning för funktionshinder. Tillbyggnaden hänger samman med den gamla huvudbyggnaden och har skön utsikt över landskapet.